Begrijpen wat u echt wilt, daar begint het mee

Een woning of gebouw voelt pas echt goed als het technisch en functioneel perfect in elkaar zit. Functie komt bij ons dus altijd eerst, dan pas komt de vorm.

1.  LUISTEREN

Uw projectontwikkeling, nieuwbouw, verbouwing of herbestemming begint met wat voor u belangrijk is. Wat wilt u bereiken, hoe gaat u de woning of het gebouw gebruiken, waaraan moet het functioneel voldoen? Heel goed naar u luisteren, dat is altijd de start van onze samenwerking. Zodat we echt snáppen wat u wilt.

Wat wij doen

 • kennismaken
 • programma opstellen
 • brainstormen
Contact

2. ADVISEREN

In fase 2 verkennen we met u de mogelijke plattegronden. Wat is de slimste, meest effectieve manier om uw kavel in te delen? Hoe zorgt u voor optimaal gebruik van ruimte en maximaal rendement? Welke plattegrond van uw woning levert voor uw de meeste woonruimte en tegelijkertijd het meeste comfort op? Hoe kan bij een herbestemming oud en nieuw allebei een plek krijgen? Met onze jarenlange ervaring bent u verzekerd van een gedegen advies.

Wat wij doen

 • Vlekkenplan
 • Haalbaarheid studie
 • Bestemmingsplan toets
 • Schetsontwerp
Contact

3. ONTWERP

We werken het ontwerp technisch helemaal uit. Door onze hechte samenwerkingen met aannemers maken we ontwerpen die ook daadwerkelijk bouwbaar zijn, zodat u later niet tegen problemen aanloopt. Een soepel proces, korte lijnen, persoonlijk contact, pragmatische oplossingen en creatieve ontwerpen, daar staan wij voor. We hebben daarbij een scherp oog voor detail. Hoe gaat bijvoorbeeld de deur open? Hoe kunnen we zorgen dat dit zo weinig mogelijk ruimte kost? Over alles denken we na, tot op de laatste centimeter.

Wat wij doen

 • Definitief ontwerp
 • Bouwvoorbereidingstekeningen
 • Visualisaties – animaties
 • Technische omschrijving
Contact

4. BEGELEIDEN

We helpen graag bij het aanvragen van benodigde vergunningen, verzorgen ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplanwijzigingen en bieden ondersteuning bij aanbestedingen. Wat er ook nodig is in uw ontwikkelingstraject– adviezen van derden over stikstofregelgeving, benodigd flora- en faunaonderzoek, nauw overleg met constructeur – wij zijn de spin in het web voor uw project. We hebben goede contacten bij de gemeente, kennen de wet- en regelgeving en weten welke procedures nodig zijn om uw project van de grond te krijgen. Gaat uw project in uitvoering? Bouwbegeleiding doen we waar nodig ook.

Wat wij doen

 • Ruimtelijk onderbouwing
 • Bestemmingsplan wijzigingen
 • Vergunningen
 • Aanbesteding
 • Bouwbegeleiding
Contact

Wij zijn creatief bouwkundig ontwerpers

Wat uw opgave ook is – woningbouw, een nieuw kantoor, een herbestemming – wij beloven te verrassen. Met ons krijgt u jarenlange ervaring aan tafel, we hebben een genetische aanleg voor ruimtelijkheid en we combineren onze bouwkundige kennis met heel veel creativiteit.

hoe we graag werken